WhatsApp Image 2019-08-15 at 16.12.18
Photo_by_Avishag_Shaar-Yashuv_(65)_edite
Photo by Avishag Shaar-Yashuv (157)_edit
אביב ניהול קרנות - משקיעים בהוגנות

אביב ניהול קרנות מנהלת שלוש קרנות ייחודיות.

שתיים מתוך שלוש הקרנות, משקיעות בחברות שמתנהלות בהוגנות, כאשר קרן אביב ערכית משקיעה במניות (עד 100% מניות) וקרן אביב ערכית 30% מניות משקיעה עד 30% במניות והשאר באגרות חוב ובמזומן. קרן שלישית, אביב הוגנות והלכה משקיעה במניות (עד 100% מניות), על פי ההלכה.

הקרנות הינן פרטיות ומיועדות למשקיעים כשירים בכפוף להוראות רשות ני"ע.

בעולם יודעים שהשקעות בחברות שמתנהלות בהוגנות הינן השקעות בעלות פוטנציאל תשואה עודף על השוק, ולרוב בסיכון נמוך יותר. בעולם קוראים לזה 'השקעות עם אחריות חברתית', או SRI – Socially Responsible Investments. אנחנו מדברים בגדול על אותו הדבר, אבל מעדיפים לקרוא לזה 'הוגנות', מושג שמגלם בתוכו הכל. מאות מחקרים בעולם מראים שחברות שמתנהלות בהוגנות מציגות תוצאות עסקיות וביצועי שוק טובים יותר מחברות שאינן מתנהלות בהוגנות. בכירים בעולם ההשקעות הגלובלי ויועצים עסקיים מובילים מצהירים על כך בפומבי.

כשאנחנו באביב ניהול קרנות מדברים על השקעה בחברות שמתנהלות בהוגנות, אנחנו מדברים על היתרונות הכלכליים שבהשקעה כזאת. אנחנו מדברים על פוטנציאל תשואה ללקוחותינו, ועל ניהול סיכונים. אחר כך אנחנו גם רוצים להפוך את העולם למקום טוב יותר.

השקעות בחברות שמתנהלות בהוגנות, הן במובן מסוים השקעות על פי היהדות. אלו השקעות בחברות שמקפידות לא לעבור על 'לא תגנוב', 'לא תלין פעולת שכיר', 'לא תגזול' ובכלל על הציווי 'ועשית הישר והטוב'. בארץ מנוהלות מזה כמה שנים, קרנות שמשקיעות בחברות 'כשרות', כלומר חברות שלא פועלות בשבת ומתנהלות על פי היתר עסקה. כאשר אנחנו מחברים את שני הפרמטרים הללו עם הקריטריונים שלנו של ההוגנות, אנחנו מקבלים ניהול השקעות על פי ההלכה, שכולל שמירת שבת והלכות ריבית מחד, ושאר הלכות שבין אדם לחברו מאידך. את זה אנחנו עושים בקרן השלישית – אביב הוגנות והלכה.

הבהרות כלליות:

המידע המובא באתר זה הינו מידע שנלקח ממקורות שאביב ניהול קרנות (2012) בע"מ ("אביב") מעריכה אותם כאמינים.
עם זאת אביב אינה נושאת בכל אחריות למידע זה, לנכונותו, אמיתותו או שלמותו. אין במידע הכלול במסמך זה כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין במסמך זה הצעה להשקיע בקרנות המנוהלות על ידי אביב, ואף לא המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. הקרנות של בית ההשקעות "אביב" אינן מיועדות לציבור אלא למשקיעים כשירים (כהגדרתם על פי כללי רשות ני"ע) ולמשקיעים מוסדיים בלבד. 

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean

© 2014 by Aviv Asset Management