תרומות ומעורבות בקהילה

אחד הקריטריונים בבדיקות הוגנות של חברות (ESG), הוא תרומות ומעורבות בקהילה. זהו איננו הקריטריון המוביל ויש חשובים ממנו, אך תרומה לקהילה מעידה על אופייה של הנהלת החברה.

בעינינו חשובה לא רק התרומה הכספית, אלא גם מעורבות של עובדי החברה בפעילות למען הקהילה. וכמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, נאה דורש, נאה מקיים וגם אנו פועלים בשדה הפילנטרופי, הן בתחום הפיננסי והן בפעילות של עובדינו.

תרומות

אביב בית השקעות תורמת מדי שנה לעמותות ומיזמים בתחומים הבאים:

  • סיוע לנזקקים.
  • מיזמים תורניים ויהדות.
  • אנשים עם צרכים מיוחדים.
  • ציוד לחיילים ביחידות מובחרות.

חונכות חברתית

באמצעות עובדינו אנחנו חונכים סטודנטים של עמותת 'דרך עמ"י' ע"ש עמנואל מורנו, מדריכים אותם ומספקים להם כלים מקצועיים ואחרים, שיסייעו להם בפיתוח קריירה והצלחה באתגרים העומדים בפניהם.

מעורבות במפעל חברתי

במשך ארבע שנים ולאורך תקופת הקורונה, תמכה אביב במפעל חברתי המעסיק אנשים עם צרכים מיוחדים. התמיכה באה לידי ביטוי בסיוע כספי משמעותי ופעילות של חלק מעובדי אביב במילוי צרכי המפעל החברתי.

המוצרים שלנו