קרנות גידוראביב

קרנות הגידור מיועדות למשקיעים כשירים ומוסדיים. לבדיקת התאמה להשקעה בקרנות הגידור, פנו אלינו ונשמח לבחון האם הנכם מתאימים, הן רגולטורית והן מבחינת מאפייני התשואה והסיכון, להשקעה בקרנות הגידור שלנו.

אביב ערכית

עד 100% מניות, בחברות ישראליות שמתנהלות בהוגנות (ESG) ובחברות זרות בפיזור גלובלי.

אביב ערכית 30% מניות

עד 30% מניות, בחברות ישראליות שמתנהלות בהוגנות (ESG) ובחברות זרות בפיזור גלובלי.

אביב הוגנות והלכה

עד 100% מניות, בחברות ישראליות הוגנות (ESG) ובחברות זרות בפיזור גלובלי, עפ"י ההלכה.

אביב הוגנות והלכה 30% מניות

עד 30% מניות, בחברות ישראליות הוגנות (ESG) ובחברות זרות בפיזור גלובלי, עפ"י ההלכה.

אביב אימפקט הוגנות והלכה

עד 100% מניות, בחברות ישראליות (ESG), בחברות בפיזור גלובלי ובחברות אימפקט, עפ"י ההלכה.

אביב פיזור גלובלי

עד 100% מניות, בחברות ישראליות שמתנהלות בהוגנות (ESG) ובחברות זרות בפיזור גלובלי.

אביב קריפטו

עד 100% חשיפה למטבעות קריפטוגרפיים ולחברות הפועלות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.

שאלות ותשובות בנושא קרנות גידור

מה זה קרנות גידור?

אסטרטגיות גידור הן אסטרטגיות השקעה שפועלות להשיג תשואה חיובית בכל מצב שוק, תוך שימוש בכלים מתקדמים כמו מכירות בחסר, אופציות, חוזים עתידיים ועוד. במקור, קרנות גידור היו קרנות שהתמקדו באסטרטגיות גידור. בפועל, במסגרת המונח 'קרנות גידור' נכללות גם קרנות שמשקיעות בבורסה באסטרטגיות מסורתיות במניות ואגרות חוב (כפי שעושות הקרנות שלנו), אך הן מאוגדות כקרנות פרטיות ולא כקרנות נאמנות.

קרנות גידור אסורות בהצעה לציבור. מנהלי קרנות גידור יכולים להציע אותן ל-35 משקיעים לא כשירים בשנה בלבד, וללא מגבלה למשקיעים כשירים. בדרך כלל סכום המינימום גבוה ובשונה מקרנות נאמנות, בקרנות גידור קיימות מגבלות מבחינת תנאי הכניסה לקרן, תנאי ההשקעה בקרן ותנאי היציאה מהקרן.

ישנן שתי הגדרות שונות למשקיע כשיר, הקשורות להון העצמי שלו (מינימום הנע בן 8 ל-12 מיליון שקלים), לידע ולניסיון שלו בשוק ההון. לבדיקה אם אתם עונים לדרישות החוק, צרו קשר ונשמח לבדוק זאת אתכם ועבורכם.