top of page

אביב ערכית

קרן אביב ערכית החלה לפעול ביולי 2013. הקרן פועלת לאתר חברות טובות, אטרקטיביות להשקעה מבחינה עסקית, שהנהלותיהן שומרות על הוגנות בעסקים. המתודולוגיה מבוססת על מחקרים רבים המראים כי השקעה בחברות הוגנות לטווח ארוך מניבה ביצועים טובים יותר בסיכון נמוך יחסית. הקרן משלבת בין השקעה בחברות ערך להשקעה בחברות צמיחה, תוך ניתוח פונדמנטלי והכרות עם כל חברה, ודגש מיוחד על חברות הפועלות תחת כללי הוגנות שאותם הגדירה הנהלת הקרן ותואמים פרמטרים בסיסיים של התנהלות מתוך אחריות תאגידית. האסטרטגיה מושתתת על מחקרים המראים כי חברות הוגנות מציגות לאורך זמן תוצאות עסקיות טובות יותר ובסיכון נמוך יותר. השקעה בחברות כאלה לאורך זמן, כאשר המניה אטרקטיבית גם מבחינה עסקית ומבחינת המחיר, תניב למשקיעים תשואה עודפת ובסיכון נמוך יחסית. מטרת ההשקעה היא להיות שותפים לאורך זמן בחברות הציבוריות הטובות, האטרקטיביות והערכיות.
 

השקעה בחברות שפועלות בהוגנות הינה השקעה בעלת פוטנציאל גבוה יותר וסיכון נמוך יותר מהשקעה בחברות שאינן פועלות בהוגנות, עיקרון המגובה במחקרים אקדמיים רבים. חברה הוגנת כלפי סביבתה הפנימית והחיצונית תהיה הוגנת גם כלפי המשקיעים בה ותקבל תמורה חזרה מהסביבה. סולם ההשקעות מתחיל בחברות טובות להשקעה לטווח ארוך, במחיר אטרקטיבי ודגש על שילוב בין חברות גדולות, יציבות ומובילות שוק, לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה.
 

אביב ערכית שואפת להשקיע כשליש מהשקעותיה בחברות גדולות הנמנות לרוב על מדד ת"א 35, כשליש בחברות בינוניות הנמנות לרוב על מדד ת"א 90 וכשליש מהשקעותיה בחברות קטנות הנמנות על מדד היתר.

 

קריטריונים של אחריות תאגידית, בהם מתחשבת גם אביב ערכית:

  • אתיקה / קוד אתי

  • תנאי עבודה ושכר

  • התייחסות לספקים / לקוחות

  • התייחסות למתחרים

  • שמירה על איכות הסביבה

  • מינוף / סיכון עסקי / תספורות

  • שכר בעלי שליטה / נפוטיזם

  • איכות הנהלה / בעלי מניות

  • ממשל תאגידי

  • מעורבות בקהילה / פילנתרופיה

Stock Charts in the Newspaper

*מנהל הקרן רשאי לבצע הגנות בקרן במידה והוא מעריך שצפויות ירידות משמעותיות.

bottom of page