top of page

השקעות אחראיות

מנקודת מבטי אני יכול לומר לכם שגם בעולם ההשקעות, נושא ההוגנות חשוב ביותר ומשפיע על התשואה והסיכון של תיקי ההשקעות שלכם. דויטשה בנק אספו בשנת 2012 למעלה מ-100 מחקרים אקדמיים שנעשו בתחום ההוגנות / השקעות אחראיות והראו באופן ברור שהתנהלות הוגנת של חברה משפיעה לטובה הן על ביצועי החברה, הן על ביצועי המניה והן על תפיסת הסיכון שלה בעיני ציבור הלקוחות והמשקיעים. כמובן שהשפעתם של נתונים אלו באה לידי ביטוי בטווח הארוך, כמו כל נתון כלכלי משמעותי.
 

לחיזוק גישה זו, אני רוצה להציג שלושה ציטוטים נבחרים מפי מובילי דעה עולמיים מתחום העסקים ומעולם ההשקעות:
 

"אנחנו מאמינים שניתוח ESG (סביבה, חברה, ממשל תאגידי) צריך להיות חלק מתהליך השקעות של כל משקיע רציני, וחלק מפעילות של כל חברה שאכפת לה מהערך שהיא יוצרת לבעלי המניות שלה."

מארק פולסון, דירקטור בדויטשה בנק.
 

"... אצל רבות מהחברות בעלות החזון, העסקים היו מאז ומתמיד יותר מאשר פעילות כלכלית גרידא, יותר מאשר רק אופן להרוויח כסף.... ראינו אידיאולוגיית גרעין שהרחיקה מעבר לשיקולים הכלכליים..."

מחברי הספר 'לנצח נבנו' (קולינס ופאורס)
 

"אחריות חברתית צריכה להתבסס על עקרונות הקפיטליזם האמיתי: חתירה לפריון ויצירת ערך. אבל לא ערך לבעלי המניות ולמנהלים שלדעתי הוא קצר טווח והרסני אלא 'ערך משותף' לחברה ולכל השחקנים בסביבה שבה היא פועלת".

פרופ' מייקל פורטר - אחד הגורואים הבולטים בעולם הניהול האמריקאי ב-20 השנים האחרונות.
 

(מתוך דבר העורך, ארז צדוק, עלון רבעוני יוני 2014, אביב ניהול קרנות)

 

 

bottom of page