top of page

חזון

אביב ניהול קרנות הקימה ביולי 2013 את 'אביב ערכית', הקרן הראשונה בישראל שמשקיעה בחברות שמתנהלות בהוגנות. היינו חריגים בנוף שוק ההון הישראלי, אבל פעלנו רבות כדי להנחיל את הערכים שהאמנו בהם. כתבנו מאמרים, העברנו הרצאות והתראיינו בכל מקום אפשרי, במטרה להטמיע את הנרטיב שלפיו הוגנות טובה לעסקים ולהשקעות ומשתלמת, קודם כל כלכלית. אחרי אביב ערכית הקמנו קרנות נוספות, סולידיות ואגרסיביות יותר, חלק הלכתיות וחלק לא אך לכולן מכנה משותף אחד – כולן משקיעות בחברות שמתנהלות בהוגנות.

 

מאז חלו תמורות רבות, הן בשוק הישראלי והן בשווקים הגלובליים. היום יודעים בעולם שהוגנות טובה לעסקים וטובה להשקעות. מאות מחקרים באוניברסיטאות מובילות בעולם, מוכיחים את זה. מנהלי החברות הגדולות בעולם, מדברים על זה. מנהלי ההשקעות המובילים בעולם, מפנימים את זה. חלק לא קטן מהם כבר פועלים על פי כללי ההוגנות. גם לשוק ההון ה​ישראלי הנושא מחלחל יותר ויותר. בתי השקעות ישראליים מתחילים לפעול בכיוון, מי כגרין-ווש ומי באופן כנה ואמיתי ואנחנו שמחים על כך מאוד.

 

 

הקו הכללי שמוביל את החברה, הוא השקעות על פי ערכים. תחום נוסף של השקעות על פי ערכים, הוא השקעות כשרות. עד השקת קרן 'אביב הוגנות והלכה', קרנות כשרות הוגדרו כקרנות שמשקיעות בחברות ששומרות שבת ומחזיקות בהיתר עסקה. אביב הוגנות והלכה היא הקרן הראשונה שמשקיעה בחברות ששומרות שבת ומחזיקות בהיתר עסקה מחד, אבל גם בחברות שמתנהלות בהוגנות, כלומר שומרות על 'לא תגנוב', 'לא תלין פעולת שכיר', 'לא תגזול' ובכלל על הציווי הכללי – 'ועשית הישר והטוב'. בכך היא מקיימת השקעה על פי ההלכה היהודית, שכוללת גם את המצוות שבין אדם למקום, אבל גם את המצוות שבין אדם לחברו.

 

 

החזון שלנו הוא לספק ניהול השקעות מבוסס ערכים במגוון רחב של שירותים ולקחת חלק ביצירה של עולם השקעות חדש שמספק ללקוחותיו תשואה אטרקטיבית יותר, בסיכון נמוך יותר, בשילוב ערכים שהופכים את העולם שלנו למקום טוב יותר.

bottom of page