top of page

כשרות אביב

'ועד הרבנים תשואה כהלכה' הינו הגוף המוביל בעולם הכשרות הפיננסית, ובראשו עומדים גדולי הפוסקים של העולם היהודי.

תשואה כהלכה ממפה את ניירות הערך השונים הנסחרים בבורסה בת"א, וממיין אותם לניירות ערך כשרים ולא כשרים, בעיקר על פי פרמטרים של שמירת שבת והלכות ריבית.

תשואה כהלכה מפקח על גופי השקעות בשוק הישראלי, ומעניק תעודת כשרות לגופי השקעות שעומדים בקריטריונים שלו ומשקיעים בחברות כשרות בלבד.

תעודת כשרות אביב הוגנות והלכה 30%.jpg
תעודת כשרות אביב אימפקט.jpg
bottom of page