top of page

קרנות נאמנות בניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ
בניהול השקעות חיצוני של אביב בית השקעות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני לקרנות: אביב בית השקעות בע"מ

לוגו אביב בית השקעות.jpeg

מנהל הקרנות: איילון קרנות נאמנות בע"מ

לוגו איילון.jpg

* הסבר אודות פרופיל חשיפה:

0 -  ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח

2 - עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט

4 - עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט

A – עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט

B – עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט

D – עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט

 

הבהרה: 

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד

bottom of page