top of page

ניהול תיקים

ביולי 2013 החלה לפעול 'אביב ערכית', קרן פרטית שמטרתה השקעה בבורסה, במניות של חברות ישראליות שמתנהלות בהוגנות.

היו לא מעט שהביטו בנו בתימהון. "מה להוגנות ולשוק ההון? צריך להרוויח כמה שיותר, לא? מה אכפת לנו מהוגנות," הם תהו.

עמלנו קשה כדי להעביר את המסר, שלפיו על פי מחקרים רבים, חברות שהתנהלו בהוגנות לרוב השיגו רווחים גבוהים יותר לאורך זמן, ובסיכון נמוך יותר.

מאז גדלנו וצמחנו והקמנו עוד 5 קרנות פרטיות שמשקיעות בחברות שמתנהלות בהוגנות והוספנו בחלק מהקרנות אסטרטגיה ספציפית למשקיעים דתיים – קרנות המנוהלות על פי ההלכה.

אבל לא לכולם מתאים להשקיע בקרנות פרטיות וגם קרנות אלו מוגבלות במספר ובסוג המשקיעים שהן יכולות לקבל (כיום הקרנות מוגבלות למשקיעים כשירים בלבד). מצד שני, הולך ומתעורר ביקוש רב להשקעות בחברות שמתנהלות בהוגנות, ובקרב הציבור האמוני גדל הביקוש להשקעות על פי ההלכה.

בשני הנושאים הללו אגב, קיימת מגמה דומה ומעניינת:

אנשים שמגיעים אלינו ורוצים להשקיע בחברות שמתנהלות בהוגנות, לא מעניין אותם האם התנהלות החברה חוקית או לא. הם מבקשים את ערך ההוגנות.

אנשים שמגיעים אלינו ורוצים להשקיע על פי ההלכה, לא מעניין אותם האם הלכתית 'מותר' או 'אסור' להשקיע אחרת. הם מבקשים את ערך היהדות.

אלה גם אלה לא מחפשים את החוקי, אלא את מה "שמתאים לסט הערכים שלהם."

לשם העולם הולך אגב. להתנהלות על פי ערכים. חברת IBM ערכה סקר מעניין בין עשרות אלפי צרכנים מ-29 מדינות. כשליש ממשתתפי הסקר השיבו שהפסיקו לרכוש מותגים שאהבו כיוון שלא תאמו את הערכים או השקפת העולם שלהם (הסקר נערך על שנת 2019). וכשהצרכנים נוהגים כך, זה משפיע על החברות, על פעילותן וגם על מחיר המניה.

לא סתם הסלוגן שלנו הוא "מוסיפים ערך לכסף". כמו שאנחנו נוהגים לומר, זה לא רק סלוגן. זו גם דרך חיים.

וצריך לומר פה את הברור מאליו. ערכים אלו, הוגנות והלכה, אינם באים במקום הניתוחים העסקיים והכלכליים שאנו מבצעים לפני רכישת ניירות ערך, אלא בנוסף.

 

ניהול תיקי ההשקעות מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח. לפרטים נוספים, פנו אלינו ונשמח לסייע, לענות על כל שאלה ולספק את הצרכים, הרצונות, הערכים והחלומות שלכם, ככל שנוכל.

bottom of page